Wylanie Ducha Świętego - Objawy

Wylanie Ducha Świętego – objawy?

Czy Duch Święty opuści wierzącego? Czy Duch Święty przychodzi i odchodzi? A jeśli zgrzeszyłem? Co jeśli dostanę się do miejsc, do których nie powinienem chodzić? Czy Duch Święty zostanie mi zabrany?

To są ważne pytania i Bóg zawsze ma dla ciebie odpowiedzi. Nigdy nie wierz kłamstwu, że Bóg jest tajemniczy i nie da ci odpowiedzi, których szukasz. Chce być znany i z pasją udziela Ci odpowiedzi, których potrzebujesz.

Duch Święty nigdy cię nie opuści. Jeśli jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, Duch Święty zamieszkał z tobą na stałe. Stałeś się świątynią Ducha Świętego, a On będzie z tobą na zawsze. Duch Święty jest darem od Boga, który nigdy, przenigdy cię nie opuści. 

A ja będę się modlił do Ojca, a On da wam innego Pocieszyciela, aby mógł z wami zostać na zawsze — Jan 14:16

Przyjrzyjmy się dokładniej, co na ten temat mówi Biblia. Jak możemy być tak pewni, że Duch Święty nas nie opuści? Czy Dawid nie modlił się, aby Bóg nie zabrał mu Ducha Świętego? Tak, ale Dawid nie był nowym stworzeniem pod Nowym Przymierzem.

Czym jest Świątynia Ducha Świętego?

Kiedy Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, zapewnił Swoją doskonałą sprawiedliwość jako dar dla wszystkich wierzących. Kiedy otrzymałeś zbawienie, twój duch ożył do Boga i został stworzony w doskonałej sprawiedliwości i świętości. Stałeś się nowym stworzeniem, które wygląda dokładnie jak Jezus.

Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły; oto wszystko stało się nowe. Teraz wszystko jest z Boga , który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa i powierzył nam posługę pojednania, 2 Koryntian 5:17-18

i abyście przyoblekli się w nowego człowieka, stworzonego według Boga, w prawdziwej sprawiedliwości i świętości. Efezjan 4:24

Miłość wśród nas została udoskonalona w tym: abyśmy mieli odwagę w dniu sądu; bo jacy On jest, tacy jesteśmy my na tym świecie. 1 Jana 4:17

Stałeś się świętą świątynią, aby żył Duch Święty. Kiedy grzeszysz w swoich czynach, twój duch nie bierze w tym udziału. Twój duch (prawdziwy ty) jest zapieczętowany przez Ducha Świętego i grzech nie może skazić prawdziwego ciebie. Ciało zostało odcięte od prawdziwego ciebie.

Jemu też zaufałeś, usłyszawszy słowo prawdy, ewangelię twego zbawienia; w którym też, uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani Świętym Duchem obietnicy, Efezjan 1:13

A może nie wiesz, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w tobie, którego masz od Boga, a nie jesteś swoim? 1 Koryntian 6:19

Nigdy nie musisz się martwić, że Duch Święty przyjdzie i odejdzie od ciebie. On zadomowił się u ciebie na stałe. Jesteś na zawsze świątynią Ducha Świętego.

Bycie świątynią Ducha Świętego oznacza, że ​​Duch Święty znalazł w tobie Swój dom. On jest ci na zawsze wierny i bliższy niż brat. W rzeczywistości stał się z tobą jednym duchem!

Ale ten, kto jest połączony z Panem, jest z Nim jednym duchem. 1 Koryntian 6:17

Duch Święty nigdy cię nie opuści 

Duch Święty jest Duchem Bożym i obiecał, że nigdy cię nie opuści ani nie porzuci.

Sam bowiem powiedział: „Nigdy cię nie opuszczę ani nie opuszczę. Hebrajczyków 13:5

Kiedy Jezus mówił swoim uczniom o Duchu Świętym, którego ześle po swoim wniebowstąpieniu do Ojca, powiedział, że Duch Święty pozostanie z nimi na zawsze. Jezus nie jest kłamcą.

A ja będę się modlił do Ojca, a On da wam innego Pocieszyciela, aby mógł z wami zostać na zawsze — Jan 14:16

Duch Święty jest twoim wiecznym towarzyszem. On nigdy, przenigdy cię nie opuści z jakiegokolwiek powodu. Bóg nie może kłamać.

… w nadziei na życie wieczne, które Bóg, który nie może kłamać, obiecał przed czasem Tytusa 1:2

Co Duch Święty robi w naszym życiu? 

Duch Święty ożywa w człowieku, kiedy otrzymuje zbawienie. Istnieje oddzielne doświadczenie, zwane chrztem Duchem Świętym, w którym wierzący otrzymuje moc, by być świadkiem Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Więcej na ten temat przeczytasz w moim artykule Duch Święty: Boży dar dla Ciebie .

Duch Święty jest Duchem Bożym, jedną z Trzech Osób Bóstwa (Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty). Duch Święty jest naszym Pocieszycielem, Doradcą, Nauczycielem i Orędownikiem.

Duch Święty świadczy o Jezusie. Nieustannie przekonuje świat o ich niewierze w Jezusa Chrystusa, aby doprowadzić go do zbawienia. Po zbawieniu przekonuje wierzących o ich sprawiedliwości w Chrystusie i przypomina im, że diabeł został pokonany.

A gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie: o grzechu, ponieważ nie wierzą we Mnie; sprawiedliwości, bo idę do Mojego Ojca i już Mnie nie widzicie; sądu, ponieważ władca tego świata jest osądzony. Jana 16:8-11

W Jana 14:16 Jezus odnosi się do Ducha Świętego jako naszego Pocieszyciela. Pocieszać oznacza dawać siłę i nadzieję, pocieszać; aby złagodzić smutek lub kłopoty, pocieszyć. Wow! Nasza największa cheerleaderka jest zawsze z nami.

Głos Ducha Świętego zawsze nas zachęca, buduje, daje nam niebiańską mądrość i przypomina, kim jesteśmy w Chrystusie. Pamiętaj, Bóg jest miłością. Głos Ducha Świętego zawsze brzmi jak miłość, ponieważ On jest miłością. Co za prezent!

Duch Święty wstawia się za tobą. Poprzez niebiański język modlitwy, który pojawia się wraz z chrztem Duchem Świętym, możemy pozwolić Duchowi Świętemu modlić się przez nas doskonałymi modlitwami. Co za niesamowity prezent. Kiedy nie wiesz, o co się modlić, Duch Święty wstawi się za tobą.

Podobnie Duch pomaga także w naszych słabościach. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewypowiedzianych westchnieniach. Rzymian 8:26

Kiedy modlisz się językami, w rzeczywistości pozwalasz Duchowi Świętemu modlić się przez ciebie. I On uchwyci się razem z wami przeciwko temu problemowi i odmówi przez was doskonałą modlitwę. Może modlić się o twoją przyszłość lub chronić cię przed niebezpieczeństwem. To niesamowity prezent. Dosłownie otrzymaliśmy umysł Chrystusowy i tajemną mądrość Bożą.

Co to znaczy grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? 

Słyszałem o wielu chrześcijanach dręczonych myślami grzeszenia przeciwko Duchowi Świętemu. Czy zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu? Czy nie jest to jedyny grzech, którego Bóg nie wybaczy? Spójrzmy na to, co mówi Biblia. Ta koncepcja pochodzi z własnych słów Jezusa.

„Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie ludziom odpuszczone. Każdy, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale ktokolwiek mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu to przebaczone ani w tym wieku, ani w przyszłym . Mateusza 12:31-32

O czym mówił tutaj Jezus? W tym kontekście rozmawiał z faryzeuszami, którzy oskarżyli Go o uzyskanie mocy od diabła. Oskarżali Go, że jest partnerem Królestwa ciemności i całkowicie odrzucają prawdę, że jest Synem Bożym.

Gdy faryzeusze to usłyszeli, powiedzieli: „Ten człowiek wypędza demony tylko przez Belzebuba, władcę demonów”. Mateusza 12:24

Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu? Bluźnierstwo to pomstowanie lub złe mówienie. Duch Święty zawsze świadczy o tym, że Jezus jest Panem. Duch Święty nieustannie przekonuje świat, że nie wierzy w Jezusa dla zbawienia. Dlatego bluźnić lub mówić przeciwko Duchowi Świętemu to odrzucić Jego świadectwo o Jezusie jako Panu. Ci faryzeusze wprost odrzucali świadectwo Ducha Świętego, który świadczy o Jezusie.

Ktoś, kto ciągle odrzuca i sprzeciwia się świadectwu Ducha Świętego o Jezusie, nie może otrzymać przebaczenia, ponieważ Jezus jest ostateczną ofiarą za grzech – jedyną drogą, aby otrzymać przebaczenie i wejść w relację z Ojcem.

Jezus mu powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Jana 14:6

Jeśli jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, nie możesz popełnić bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Już przyjąłeś Jego świadectwo i przyjąłeś Jezusa takim, jakim On jest – Synem Bożym.

MASZ PYTANIE?


Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego

Czym są dary Ducha Świętego?

Czytaj więcej
Modlitwa Językami

Modlitwa Językami

Na czym polega modlitwa językami?

Czytaj więcej
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego w Biblii

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Czy na pewno zaczęło się to w XX w.?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym ≠ Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie?

Czytaj więcej
Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym

Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym?

Jak się ochrzcić w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Wylanie Ducha Świętego objawy

Wylanie Ducha Świętego - Objawy

Czym się objawia chrzest Duchem Świętym?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym Modlitwa

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Duch Święty w Biblii - Kim jest?

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty wg. Biblii?

Czytaj więcej