Modlitwa Językami

Modlitwa Językami i na Językach

Dar mówienia językami jest darem duchowym. Oznacza mówienie słowami lub językiem, którego nie znamy, aby budować siebie i innych.

Jezus przepowiedział mówienie językami:  „A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą… będą mówić nowymi językami”. Marka 16:17 . Po raz pierwszy ktoś mówił językami w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został wylany na apostołów, jak opisano w Dziejach Apostolskich 2:1-12 . Apostołowie głosili ewangelię tłumom w Jerozolimie, a to, co mówili, mogli zrozumieć ludzie mówiący wieloma różnymi językami:  „…słyszymy, jak mówią w naszych językach cudowne dzieła Boże”. Dz 2:11 .

Później Paweł pisze także o darze mówienia językami w 1 Koryntian 12 i 14 . Tu jednak pisze, że osoba mówiąca językami nie mówi językiem zrozumiałym : „nikt go nie rozumie; jednak w swoim duchu mówi tajemnice”. 1 Koryntian 14:2 . Jednak ten dar, który został dany wierzącym, może przynosić korzyść odbiorcom i służyć do budowania innych na chrześcijańskich zgromadzeniach.

Co Biblia mówi o mówieniu językami?

Wiele z tego, co napisano w Biblii na temat tego daru, napisał Paweł do kościoła w Koryncie. Widocznie wielu z nich otrzymało ten dar, ale nie rozumiało, jak należy go używać na swoich spotkaniach.

Paweł starał się pomóc im zrozumieć jego cel:  „Istnieją różne dary, ale ten sam Duch. Są różne służby, ale ten sam Pan. I są różne działania, ale to ten sam Bóg, który działa we wszystkim. Ale objawienie Ducha jest dane każdemu z korzyścią dla wszystkich: jednemu bowiem przez Ducha dane jest słowo mądrości, drugiemu przez tego samego Ducha słowo wiedzy, innemu wiara przez tego samego Ducha, aby innemu dar uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu czynienie cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznawanie duchów, innemu różne rodzaje języków, innemu interpretacja języków”.  1 Koryntian 12:4-10 .

Dar mówienia językami był jednym z wielu dawanych wierzącym, aby pomóc w budowaniu Ciała Chrystusowego , którym jest Kościół .

Mówienie językami ku zbudowaniu

Samo mówienie językami może przynieść korzyść danej osobie. Paweł oznajmia:  „Kto mówi językiem, sam siebie buduje”.  1 Koryntian 14:4 . Mówienie językami może pomóc ci wyrazić to, co jest w twoim duchu, a czego nie możesz wyrazić słowami. Paweł wyjaśnia, że ​​najlepszym sposobem budowania kościoła jest mówienie proroczo, „prostymi” słowami, które budują wiarę i zrozumienie dla wszystkich, którzy słuchają poselstwa. „Dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy; jednak w kościele wolałbym raczej wypowiadać pięć słów z moim zrozumieniem, abym mógł uczyć także innych, niż dziesięć tysięcy słów w języku”.  1 Koryntian 14:18-19 .

Jednak mówienie językami może również przynosić „pożytek dla wszystkich” w zgromadzeniu chrześcijańskim, jeśli jest tłumaczone na wspólny język zgromadzonych:  „Jak to jest, bracia? Ilekroć się spotykacie, każdy z was ma psalm, ma nauczanie, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech wszystko będzie zrobione ku zbudowaniu. Jeśli ktoś mówi językiem, niech będzie dwóch lub najwyżej trzech, każdy po kolei, i niech jeden tłumaczy”. 1 Koryntian 14:26-27 .

Kiedy jest używany w ten sposób, dar języków powinien być używany do podkreślania i wspierania duchowego przesłania, a nie dlatego, że czujesz się silnie poruszony w swoich emocjach. W ten sposób inni, oprócz tego, który mówi językami, będą zbudowani.

Mówienie językami jako znak dla niewierzących

Jest jeszcze inny powód, dla którego dar języków jest dany:  „W Prawie jest napisane: 'Z ludźmi obcymi językami i innymi wargami będę mówił do tego ludu; A jednak mimo tego nie będą Mnie słuchać” – mówi Pan. Dlatego języki są znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących”. 1 Koryntian 14:21-22 . W ten sposób może przynieść korzyść tym, którzy uczestniczą w zgromadzeniu, ale jeszcze nie oddali swojego życia Chrystusowi.

W Dziejach Apostolskich zdarzają się również przypadki, w których ludzie ochrzczeni Duchem Świętym mówili językami w tym samym czasie. Miało to miejsce w szczególności w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy chrzest Duchem Świętym został udzielony po raz pierwszy, choć zdarzało się to również w innych okresach (zob . Dzieje Apostolskie 1 i Dzieje Apostolskie 19:5-7 ). Jednak nic nie jest napisane, że te dwa mają zawsze występować razem.

Jak otrzymać dar mówienia na językach?

Ten język jest określany jako modlitwa w duchu, modlitwa językami lub mówienie językami. Jak więc zacząć mówić językami?

Mówienie językami można aktywować w dowolnym momencie po otrzymaniu chrztu Duchem Świętym. Aby aktywować mówienie językami, po prostu przełącz się z modlitwy w swoim ojczystym języku na modlitwę w swoim niebiańskim języku, wypowiadając na głos sylaby pochodzące z twojego ducha. 

Na początku może to zabrzmieć głupio, ale to jest OK. Kontynuować.

Im więcej modlisz się językami, tym bardziej rozwinięty będzie język. Przejście na modlitwę w językach będzie coraz łatwiejsze. Stanie się dla ciebie dosłownie drugim językiem.

Ten duchowy język istnieje w każdym wierzącym napełnionym Duchem Świętym. Nie wątp, że jest w tobie.

Istnieje możliwość modlitwy w językach, ale musisz ją aktywować. Musisz mówić. Duch Święty nie przejmie kontroli nad twoimi ustami. Musisz poruszać szczęką i językiem oraz wypowiadać sylaby ze swojego ducha.

Jeśli nigdy nie modliłeś się o przyjęcie chrztu w Duchu Świętym, zatrzymaj się teraz i poproś Pana o ten niesamowity dar!

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym

Jak aktywować dar mówienia językami?

Niektórzy ludzie zaczynają modlić się językami, gdy tylko zostaną napełnieni Duchem Świętym. Jest to idealne rozwiązanie i od razu dostępne dla każdego. Ale niektórzy ludzie mają trudności z natychmiastowym użyciem swojego języka modlitwy z powodu złych nauk, jakie otrzymali w przeszłości na temat mówienia językami. Jeśli to ty, to w porządku.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci aktywować mówienie językami:

  • Zacznij dziękować Bogu, że dał ci zdolność mówienia językami. Wciąż Go chwal i dziękuj Mu w swoim ojczystym języku. Kiedy dostrzeżesz pewne dźwięki wydobywające się z twojego ducha, zacznij je wypowiadać.
  • Włącz muzykę uwielbienia i zacznij wielbić Boga. Kiedy to robisz, rozluźnij język i pozwól, aby pojawiły się sylaby.
  • Czytaj pisane Słowo, aż poczujesz, że inny język bulgocze. Zacznij mówić to głośno.
  • Słuchaj, jak ktoś inny modli się w językach i próbuj „naśladować” jego język, dopóki nie wyjdzie twój własny. Twój nie będzie taki sam jak ich, ale czasami to pomaga.
  • Módl się w swoim ojczystym języku, aż poczujesz, że pojawia się inny język. Rozluźnij język i szczękę i zacznij to wypowiadać.
  • Poproś innego napełnionego Duchem wierzącego, aby modlił się z tobą w językach…

Im więcej ćwiczysz mówienie językami, tym bardziej to się stanie. To trochę jak nauka innego języka. Na początku brzmi to jak kilka podzielonych sylab, ale w końcu będziesz mówić płynnie. Tak trzymać! Prezent tam jest.

Czy można uczyć mówienia językami? 

Nie można nauczyć mówienia językami, ponieważ każdy wierzący napełniony duchem ma swój własny, unikalny język modlitwy.

Ten język pochodzi od Ducha Świętego, a nie od człowieka. Nie ma człowieka, który mógłby nauczyć cię tego języka. Jednak słuchanie, jak ktoś inny modli się językami, może pomóc ci zacząć, jeśli zmagasz się z aktywacją daru.

Na początku możesz naśladować języki innej osoby, jeśli to ci pomoże, ale ostatecznie twój język modlitwy będzie brzmiał inaczej niż każdy inny. Będziesz wiedział, kiedy twój własny język przejął kontrolę.

Skąd mam wiedzieć, czy mówię językami ?

Na początku możesz nie być pewien, czy dźwięki wydobywające się z twoich ust to naprawdę języki. Będziesz mieć myśli typu „Po prostu to zmyślam”. To jest powszechne. Po prostu idź dalej. Twój mózg nie może zrozumieć, co się dzieje. Po prostu ćwicz i prędzej niż później będziesz wiedział na pewno, że to jest twój język modlitwy.

To twój własny, unikalny język, więc nie będzie brzmiał tak samo jak inni ludzie, kiedy modlą się w językach. Ale zabrzmi jak twój język.

Będziesz wiedział, że mówisz językami, ponieważ zacznie to brzmieć jak język.

Za każdym razem, gdy modlisz się językami, będzie to brzmiało bardzo podobnie do tego, kiedy ostatnio mówiłeś językami, jeśli nie dokładnie tak samo. To jest twój wyjątkowy język i mówisz bezpośrednio do Boga!

Bo kto mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga, bo nikt go nie rozumie; jednak w duchu mówi tajemnice. 1 Koryntian 14:2

Nie musisz czekać, aż będziesz miał silne namaszczenie, które przytłacza cię do modlitwy w językach. Możesz modlić się w duchu w dowolnym miejscu i czasie. W każdej chwili możesz go włączyć i wyłączyć.

Jeśli jesteś dwujęzyczny, wiesz, że możesz przełączać się z jednego języka na inny według własnego uznania. Tak samo jest z twoim niebiańskim językiem.

Może się zdarzyć, że będziesz szczególnie pod wrażeniem modlitwy językami. Podążaj za tym wrażeniem i módl się! Ale nie musisz czekać na to uczucie, aby modlić się w duchu. Biblia zachęca nas do nieustannej modlitwy w duchu!

modląc się zawsze z wszelką modlitwą i błaganiem w Duchu, czuwając w tym celu z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych  Efezjan 6:18

Kto może tłumaczyć mówienie językami? 

Paweł zachęca nas do modlitwy o interpretację naszego osobistego języka modlitwy.

Dlatego ten, kto mówi językiem, niech się modli, aby tłumaczył. Bo jeśli modlę się językiem, modli się mój duch, ale mój rozum jest bezowocny 1 Koryntian 14:13-14

Kiedy modlimy się językami, nie rozumiemy tego, co zostało powiedziane, ale kiedy interpretujemy, ta ukryta mądrość staje się objawieniem, które nasz umysł jest w stanie przyjąć. Interpretacja może nie nadejść dokładnie w tym momencie, ale przyjmie różne formy, jeśli w to uwierzymy.

Różni się to od publicznego używania języków dla budowania Kościoła. Dzieje się tak, gdy ktoś wypowiada przesłanie w językach, a ktoś inny tłumaczy. Kiedy ktoś na nabożeństwie w kościele wypowiada przesłanie w językach, musi zostać zinterpretowane. Ta interpretacja jest darem Ducha Świętego. Różni się to od naszego osobistego języka modlitwy.

Jeśli ktoś mówi językiem, niech będzie dwóch lub najwyżej trzech, każdy po kolei, i niech jeden tłumaczy. A jeśli nie ma tłumacza, niech milczy w kościele i niech mówi do siebie i do Boga. 1 Koryntian 14:27-28

Dlaczego mówienie językami jest ważne?

Mówienie językami jest ważne, ponieważ pozwala na bezpośrednią komunikację między twoim duchem a Bogiem. Powinna być częścią codziennego życia chrześcijanina. Paweł powiedział, że modlił się językami bardziej niż wszyscy Koryntianie.

 Dziękuję mojemu Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy; 1 Koryntian 14:18

Zapewne w ten sposób Paweł otrzymał tyle objawienia! Kiedy modlisz się językami, budujesz się, aż twój umysł będzie w stanie otrzymać duchowe objawienie. Będziesz mógł zacząć rozumieć sprawy duchowe i rozumieć spisane Słowo jak nigdy dotąd.

Ten, kto mówi językiem, buduje samego siebie, a ten, kto prorokuje, buduje kościół. 1 Koryntian 14:4

Kiedy modlisz się językami, Duch Święty inspiruje słowa i pozwala ci komunikować się bezpośrednio z twojego ducha z Ojcem, bez przeszkód twojego naturalnego umysłu. Ten dar języków pozwala odmawiać doskonałe modlitwy! Buduje cię w twojej najświętszej wierze i uwalnia ukrytą mądrość Bożą.

Ale wy, umiłowani, budujący się na waszej najświętszej wierze, modlący się w Duchu Świętym , Judy 20

Izajasz prorokował, że Bóg będzie przemawiał do swego ludu tym językiem ducha.

Jąkającymi się wargami i innym językiem będzie przemawiał do tego ludu, do którego powiedział: „To jest odpoczynek, którym możesz sprawić odpoczynek dla znużonych” i: „To jest pokrzepienie”; Jednak nie chcieli słuchać. Izajasza 28:11-12

Zauważ, że mówienie językami przyniesie odpoczynek i odświeżenie! Regularna modlitwa w duchu wzmocni twój system odpornościowy, utrzyma cię w zestrojeniu z Duchem Świętym i uchroni cię przed zwiedzeniem przez zwodnicze doktryny i fałsz.

Kiedy modlisz się językami, Duch Święty może ci objawić osobisty plan Boga dla twojego życia! Duch Święty jest naszym przewodnikiem we wszelkiej prawdzie.

Kiedy jednak przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; albowiem nie będzie mówił z własnej woli, ale cokolwiek usłyszy, będzie mówił; i powie ci, co nadejdzie. Jana 16:13

 

MASZ PYTANIE?


Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego

Czym są dary Ducha Świętego?

Czytaj więcej
Modlitwa Językami

Modlitwa Językami

Na czym polega modlitwa językami?

Czytaj więcej
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego w Biblii

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Czy na pewno zaczęło się to w XX w.?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym ≠ Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie?

Czytaj więcej
Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym

Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym?

Jak się ochrzcić w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Wylanie Ducha Świętego objawy

Wylanie Ducha Świętego - Objawy

Czym się objawia chrzest Duchem Świętym?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym Modlitwa

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Duch Święty w Biblii - Kim jest?

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty wg. Biblii?

Czytaj więcej