Kim jest Duch Święty? - Biblia

Kim jest Duch Święty?

Chociaż istnieje pewien stopień tajemnicy wokół tego, kim jest Duch Święty, nie jest on czymś bezosobowym ani dziwnym. Musisz go tylko poznać.

13 boskich cech Ducha Świętego

Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy.

Oznacza to, że duch święty jest Bogiem, równym Bogu Ojcu i Bogu Synowi i ma tę samą istotę. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty różnią się od siebie pod względem ich osobistej relacji. Ale są w równym stopniu Bogiem, co oznacza, że ​​wszyscy są istotą Boga. Innymi słowy, nie istnieją niezależnie od siebie. Tak więc nie możesz usunąć jednej z trzech osób Boga i nadal mieć Boga objawionego w Biblii.

Oto kilka odniesień, które wskazują na boskie cechy Ducha Świętego:

 1. Nazywany jest Bogiem (Dzieje Apostolskie 5:3-4).
 2. Nazywany jest Duchem Bożym (Rdz 1:2; Sdz 3:10).
 3. Uważany jest za Boga (Dzieje Apostolskie 28:25–27; 2 Kor. 6:16; Hebr. 3:7–9).
 4. Jest traktowany jako równy Bogu Ojcu i Synowi (Mat. 3:16; 28:19; 1 Kor. 12:4-6; 2 Kor. 13:14; Ef. 2:18; 4:4-6; 1 Piotra 1:2).
 5. On jest wieczny (Hbr 9:14).
 6. Jest samoistny (Rz 8:2).
 7. Jest wszechobecny (Ps 139:7–8).
 8. Jest wszechwiedzący (1 Kor. 2:10-11; Ew. Jana 14:26; 16:13).
 9. On jest suwerenny (Zach. 12:10).
 10. Był zaangażowany w tworzenie (Rdz 1:1-2).
 11. Umożliwił pisanie Biblii (2 Piotra 1:21).
 12. Pomaga nam rozpoznać chwałę Boga (2 Kor. 4:4).
 13. Umożliwia nam wzywanie Jezusa jako Pana (1 Kor. 12:13).

Nie popełnij błędu, duch święty jest czymś więcej niż tylko bezosobową siłą — on jest Bogiem .

Bóg — jak objawia Biblia — jest jeden i wiecznie istnieje w trzech odrębnych osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Z tego, co widzimy powyżej, oznacza to, że każda osoba w Trójcy ma te same boskie atrybuty. Innymi słowy, jedna osoba w Trójcy nie jest bardziej Bogiem niż druga.

Wiesz co jeszcze?

Duch Święty to coś więcej niż siła — jest Osobą.

11 cech osobowych Ducha Świętego

Jako trzeci członek Trójcy duch święty jest osobą i jest również osobowy.

Widzimy to na kilka różnych sposobów.

Po pierwsze, w księgach Starego i Nowego Testamentu Duch Święty jest określany jako „on”, aw całym Nowym Testamencie jest on określany jako osoba (J 6:63; 14:26; Rzym. 8:11, 16, 26; 1 Jana 5:6). To, co zobaczymy w poniższych odnośnikach, Duch Święty może być zasmucony, odrzucany, a nawet znieważany. Bezosobowa siła nie może robić tych rzeczy. Tylko człowiek może.

Po drugie, przed wstąpieniem do nieba Jezus powiedział, że ześle Ducha Świętego, aby był takim doradcą jak on (Jan 14:26). Duch Święty jest również zdolny do nauczania (Łk 12:12). W przeciwieństwie do grawitacji – bezosobowej siły – która nie może ani doradzać ludziom, ani ich uczyć, Duch Święty może robić jedno i drugie.

Na te dwa sposoby widzimy, że Duch Święty jest DUŻO więcej niż siłą — jest trzecim członkiem Trójcy.

Aby złożyć miły ukłon na ten temat, oto kilka odniesień do cech ducha świętego:

 1. Jest określany jako Osoba (J 6:63; 14:26; Rz 8:11, 16, 26; 1 J 5:6).
 2. Mówi (2 Sm 23:2; Dz 1:16; 8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 21:11; 28:25–26; 1 Tm 4:1; Hbr. 3:7–8; Obj 2:7; 14:13; 22:17).
 3. On świadczy (Ew. Jana 15:26).
 4. Poszukuje (1 Kor. 2:11).
 5. Może być zasmucony (Iz 63:10; Ef 4:30).
 6. On kocha (Rz 15:30).
 7. Ma umysł (Rz 8:27).
 8. Posiada inteligencję (1 Kor. 2:10-11).
 9. Można go wypróbować (Dz 5,9).
 10. Można mu się oprzeć (Dz 7:5).
 11. Ma wolę (1 Kor. 2:11; 12:7-11).

W tym momencie prawdopodobnie myślisz:

„To jest wielkie i wszystko, ale co na świecie czyni dzisiaj Duch Święty?”

To świetne pytanie i cieszę się, że je zadałeś.

9 sposobów, w jakie Duch Święty działa dzisiaj w twoim życiu

Duch Święty nie jest bezczynnym widzem w Trójcy.

Od początku był zaangażowany w historię odkupienia, a oto dziewięć sposobów, w jakie działa w dzisiejszym życiu.

1. Daje poznać obecność Jezusa

Duch Święty nie jest nieuczciwym członkiem Trójcy, który robi swoje.

Jego głównym dziełem w naszym życiu i dzisiejszym świecie jest pośredniczenie w obecności Jezusa Chrystusa. (Jest to teologiczny skrót opisujący rolę Ducha Świętego w ukazaniu nam osobistej obecności Jezusa Chrystusa).

Wszystkie jego dzieła są zakorzenione w jego dążeniu do przyniesienia chwały Jezusowi Chrystusowi (Ew. Jana 15:26; 16:14; Dzieje Apostolskie 5:32; 1 Kor. 12:3; 1 Jana 4:2) – nie jemu samemu czy nam.

Duch Święty przekierowuje nasze dążenia od dążenia ku sobie do uwielbienia Jezusa. Odciągnie nas od kochania siebie do kochania Boga i innych. Daje nam nowy cel, by kochać Boga i cieszyć się nim na zawsze.

2. Czyni nas bardziej podobnymi do Jezusa

Jest jeden ważny punkt dotyczący Ducha Świętego: On jest święty.

Ogólnie rzecz biorąc, Duch Święty wytwarza w nas świętość.

Przekona nas o grzechu (Ew. Jana 15:8-11) i doprowadzi nas do upodobnienia się do Jezusa.

Gdy idziemy z Duchem (Ga 5,16) i podążamy za Duchem (Ga 5,25), odrzuci on naszą miłość do grzechu i uczyni nas bardziej podobnymi do Jezusa (Ga 5,16-18). ).

3. Pomaga nam zrozumieć Biblię

Związek Ducha Świętego z Biblią jest dwojaki.

Zainspirował pisanie Biblii (2 Tm 3:16; 2 P 1:20-21) i pomaga nam zrozumieć Biblię (J 16:13; 1 Kor 2:9-11; Hbr 3: 7; 10:15).

Jeśli chodzi o zrozumienie fragmentu Pisma Świętego, Duch Święty pomoże ci zrozumieć, co to znaczy i jak zmienia twoje życie.

Duch Święty będzie działał poprzez twoje osobiste czytanie Biblii, rodziny i przyjaciół, a zwłaszcza poprzez głoszenie ewangelii i Biblii (Rz 1:16; 10:14-16).

Proś więc Ducha Świętego, aby pomógł ci zrozumieć Biblię, kiedy czytasz i studiujesz jej przesłanie.

Ponadto, jeśli jesteś w stanie nauczać Biblii swoją rodzinę, przyjaciół, małą grupę lub kościół, dobrym pomysłem jest proszenie Ducha Świętego, aby pomógł Twoim słuchaczom zrozumieć fragment, którym się dzielisz.

4. Woła Cię do pracy

Duch Święty nie tylko powołuje ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa, ale wzywa nas do określonego powołania lub zadania.

Oznacza to, że Bóg wszechświata poprowadzi cię w podejmowanych przez ciebie decyzjach powołaniowych. Czasami nasze życie wydaje się być przypadkową mieszaniną luźno powiązanych ze sobą wydarzeń, ale tak nie jest. Bóg kieruje twoimi krokami i kieruje twoim życiem — nawet jeśli chodzi o pracę.

Oto tylko kilka przykładów:

 • Duch Święty poprosił o oddzielenie Barnabasa i Saula „do dzieła, do którego ich powołał” (Dz 13:2).
 • Duch Święty poprowadził Filipa, aby pomógł etiopskiemu eunuchowi zrozumieć Stary Testament (Dzieje Apostolskie 8:26-40).
 • Duch Święty zabronił nawet Pawłowi wchodzenia do określonych regionów w celu głoszenia ewangelii Jezusa Chrystusa (Dz 16,6-7).

Czasami Duch Święty w nadprzyrodzony sposób poprowadzi nas w podejmowanych przez nas decyzjach. Ale normalnie Duch Święty prowadzi nas przez zwykłe przypływy i odpływy życia. Kiedy ufasz Bogu (Prz 3:5–6), czytaj Biblię (Rz 12:1–2) i szukaj Bożej rady (Prz 11:14), Duch Święty poprowadzi cię do pracy, którą ma wezwał cię do.

5. On upoważnia cię do służby

Duch Święty daje nam również moc do służby.

Oznacza to, że pozwala nam robić to, do czego zostaliśmy wezwani.

Na kartach Starego Testamentu obserwujemy dającą moc obecność Ducha Świętego w życiu Jozuego (Lb 27:18), Saula (1 Sm 11:6), Dawida (1 Sm 16:13) i wielu innych , aby wykonać to, do czego zostali wezwani.

W Nowym Testamencie widzimy, że wzmocnił ziemską służbę Jezusa (Łk 4:14), pierwszych uczniów (Dz 1:8) i głoszenie ewangelii (Dz 4:8, 31; 6:10; 1). Tes 1:5).

Duch Święty jest w stanie wzmocnić nasze naturalne zdolności i udoskonalić je do specjalnego zadania lub celu. To wyjaśnia, w jaki sposób Bóg jest w stanie wykonać swoje dzieło poprzez twoich przeciętnych, zwykłych, a nawet odrzuconych członków społeczeństwa, za co osobiście jestem wdzięczny. Na przykład Piotr i Jan, dwaj najważniejsi ludzie w historii kościoła, byli uważani za „zwykłych ludzi bez wykształcenia” (Dzieje Apostolskie 4:13), jednak Bóg potężnie działał przez ich życie.

Więc nabierz serca i bądź pokorny, jeśli czytasz to dzisiaj.

Albowiem „Bóg wybrał głupie na świecie, aby zawstydzić mądrych; Bóg wybrał słabe na świecie, aby zawstydzić silnych” (1 Kor 1:27).

6. Pomaga ci się modlić

Duch Święty aktywnie pomaga nam w naszym życiu modlitewnym (Rz 8:26-27).

Przyjdą chwile – nie może – w twoim życiu jako chrześcijanina, kiedy poczujesz się nieodpowiedni w swoim życiu modlitewnym lub nie będziesz miał pojęcia, o co się modlić. W tych chwilach Duch Święty pomoże nam, gdy nie umiemy modlić się o wolę Bożą w konkretnej sytuacji.

Kiedy znajdziesz się w takich chwilach, pamiętaj, aby prosić Ducha Świętego, aby pomógł ci w twojej słabości.

7. On cię prowadzi

Duch Święty również nas prowadzi (Ga 5,16.25; por. Dz 8,29; 13,2; 15,7-9; 16,6; Rz 8,14).

Prowadził Jezusa na pustynię (Mt 4:1), zapewniał bezpośrednie przewodnictwo Filipowi (Dzieje Apostolskie 8:29), a nawet później fizycznie go przetransportował (Dzieje Apostolskie 8:39-40).

Chociaż Duch Święty działa, prowadząc nas na głębokim, osobistym poziomie, Pismo Święte sugeruje, że jesteśmy odpowiedzialni za współpracę w Jego prowadzeniu poprzez „postępowanie według Ducha” (Rzym. 8:4; Gal. 5:16) .

Nie módl się tylko i nie czekaj na konkretne uczucie.

Módl się i przygotuj do działania.

8. On upoważnia cię do budowania kościoła

Jezus żyje i buduje swój kościół.

Jego kościół nie jest budowany poprzez zaangażowanie polityczne czy potęgę militarną.

Jego kościół jest budowany poprzez głoszenie ewangelii.

Na szczęście Bóg nie zostawił nas samych w swojej pracy.

Posłał Ducha Świętego, aby wzmocnił nasze wysiłki ewangelizacyjne.

Duch Święty daje nam moc do bycia świadkami (Dz 1:8), kieruje naszymi wysiłkami ewangelizacyjnymi (Dz 8:26, 29) i wzmacnia nasze wysiłki ewangelizacyjne (Dz 4:38, 31; 6:10; 1 Tes. 1). :5; 1 Piotra 1:12).

Cel Ducha Świętego, jakim jest uwielbienie Jezusa Chrystusa, jest wypełniany przez to, że umożliwia, prowadzi i wzmacnia nasze głoszenie ewangelii.

9. Daje ci duchowe dary

Duch Święty działa również przez nas, dając nam dary duchowe (1 Kor. 12:11).

Nie daje nam też tych prezentów dla naszej osobistej korzyści.

Daje nam dary dla wspólnego dobra Kościoła (1 Kor. 12:7). Oznacza to, że otrzymujemy duchowe dary na budowanie kościoła. On również daje nam prezenty, abyśmy mogli służyć innym (1 P 4:10).

Bóg daje również pewne dary duchowe, takie jak języki i proroctwa, jako znak dla niewierzących (1 Kor. 14:22). Czasami Bóg objawia swoją chwałę niewierzącym poprzez nadprzyrodzony pokaz darów duchowych.

W Biblii wymieniono wiele darów duchowych (Rzym. 12:3-8; 1 Kor. 12; 1 Piotra 4:10-11). Nie mamy wyboru, jakie prezenty otrzymamy. Są nam dane przez Ducha Świętego dla Jego chwały i naszego dobra.

Do Ciebie

Jak widać, Duch Święty nie jest tak tajemniczy.

Aktywnie działa w naszym życiu, ujawniając obecność Jezusa, czyniąc nas bardziej podobnymi do Jezusa, pomagając nam zrozumieć Biblię, wzywając nas do pracy, wzmacniając nas do służby i ewangelizacji, pomagając nam się modlić, prowadząc nas i dając nam duchowe prezenty.

Zamiast pomijać Ducha Świętego, przyjmijmy atrybuty ducha świętego i to, kim jest, jako część Trójcy i nauczmy się lepiej chodzić z nim. Mam nadzieję, że ten blog pomógł ci lepiej zrozumieć, czym jest duch święty i jak działa w twoim życiu.

MASZ PYTANIE?


Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego

Czym są dary Ducha Świętego?

Czytaj więcej
Modlitwa Językami

Modlitwa Językami

Na czym polega modlitwa językami?

Czytaj więcej
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego w Biblii

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Czy na pewno zaczęło się to w XX w.?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym ≠ Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie?

Czytaj więcej
Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym

Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym?

Jak się ochrzcić w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Wylanie Ducha Świętego objawy

Wylanie Ducha Świętego - Objawy

Czym się objawia chrzest Duchem Świętym?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym Modlitwa

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Duch Święty w Biblii - Kim jest?

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty wg. Biblii?

Czytaj więcej