Dary Ducha Świętego

Czym są dary Ducha Świętego?


Darami Ducha Świętego nazywamy nadnaturalne zdolności dane człowiekowi po nowym narodzeniu wraz z otrzymaniem chrztu Duchem Świętym. To, że nazywają się darami, oznacza, że nie można na nie zasłużyć ani zapracować. Jednakże Bóg „promuje” ludzi, którzy są wierni i którym może zaufać. Jezus powiedział: „Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy” (Łk 16:10). Jasne zatem jest, że dary Ducha Świętego będą używać i rozwijać ludzie zaufani przed Bogiem. Którzy pragną budować Kościół, nie szukają własnej korzyści, są oddani i poświęceni dla sprawy Bożej. Takich ludzi Bóg chce używać w nadnaturalnych darach i w nadnaturalny sposób ich używa. Równolegle Bóg może użyć kogo chce, tak jak kiedyś użył np. oślicy. Jeśliby również czekał, aż będziemy doskonali, to nie mógłby użyć nikogo! Celem darów Ducha Świętego jest budowanie Bożej budowli – Kościoła. W 1 Liście do Koryntian 12:8-10, Paweł wymienia dziewięć różnych darów Ducha Świętego. Trzy z nich można uznać za dary objawienia. Dary te są słowem wiedzy, słowem mądrości i rozeznawania duchów. Trzy z nich można uznać za dary przemawiania. Są to proroctwa, inne języki i interpretacje innych języków. Jednak oznaczenia te są warunkowe, ponieważ zwykle, kiedy dary te się pojawiają, są one manifestowane razem. Często prawie niemożliwe jest określenie, jaki to był dar Ducha Świętego. Dlatego dla uproszczenia nazwijmy go po prostu „proroctwem, słowem prorockim, darem prorockim, prorockim przejawem”.

Ile jest Darów Ducha Świętego? i Jakie są to dary?


Słowo Wiedzy

Pewne informacje o osobie, miejscu lub wydarzeniu, które nie zostały uzyskane w sposób naturalny. Może to być czyjeś imię, zawód, miejsce urodzenia, urodziny, szczegóły dotyczące życia danej osoby lub inne informacje na jej temat. Nie zawiera żadnych wskazówek kierunkowych, tylko informacje, stąd nazwa daru – słowo wiedzy. Na przykład: osoba ta doświadczyła przemocy. Po prostu informacje, nic nie mówi się o tym, co z nimi zrobić, a nawet nie zawsze trzeba powiedzieć, że znasz takie szczegóły.

Słowo Mądrości

Słowo mądrości jest boskim objawieniem Bożej woli, planu lub celu dla konkretnej sytuacji. Różni się on od słowa wiedzy na kilka sposobów. Słowo mądrości jest często przewodnikiem w przyrodzie, ponieważ zawiera prorocze objawienie, boskie zrozumienie tego, co musimy zrobić. Na przykład: nie jeździć tym autobusem, nie ufać tej osobie, dać go tej osobie lub powiedzieć go tej osobie… Często nie jest całkiem jasne, dlaczego powinniśmy to zrobić, ale później widzimy dlaczego.

Rozróżnianie Duchów

Słowo „rozróżnienie” oznacza „rozróżnienie między”. Słowo „duch” może mieć dowolne z następujących znaczeń w Piśmie Świętym: anioły, demony, duch ludzki, Duch Święty, namaszczenie lub motywujące do działania wpływy. Tak więc, rozróżnienie między duchami – jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania wielu rodzajów duchów i namaszczeń. Wielu ludzi uczy, że rozróżnienie duchów jest zdolnością do określenia, kiedy ktoś ma problem z demonami. Jest to jeden z aspektów, ale nie jedyny przejaw rozróżniania duchów. Może również on identyfikować dary i powołania duchowe lub działać jak słowo wiedzy w uzdrawianiu, działalność anielską, stan serca lub szczególny cel obecności Pana na spotkaniu.

Proroctwo

Może objawiać się jako spontaniczne słowo. To jak modlitwa w językach, ale tylko w języku polskim. Najczęściej jednak zawiera ona więcej proroczych darów i przejawów: słowo wiedzy i mądrości oraz rozróżnianie duchów. Może to obejmować wizje i myśli od Boga i odczucia. A także interpretacja otrzymanego objawienia i wyjaśnienie, jak zastosować to proroctwo. Jest to głębszy dar niż tylko dar objawienia.

Tłumaczenie języków

Jest tym samym co proroctwo, ale katalizatorem tego jest modlitwa lub inny język. Oznacza to, że tłumaczenie nie działa oddzielnie od innych języków, ale zależy wyłącznie od nich. Z drugiej strony, jest to również zaleta. Ponieważ, aby uwolnić proroctwo, prorok musi zanurzyć się, „wmieszać się w falę”. Aby jednak wyzwolić proroctwo poprzez interpretację języków, trzeba po prostu zacząć się modlić w językach.

Inne języki

Można je również uznać za dar proroczy, jeśli na przykład nie znasz języka ludzi, ale przez wiarę zaczynasz mówić do nich w innych językach i oni zaczynają cię rozumieć, nawet jeśli nie wiesz, co mówisz. Takie historie są często słyszane. W ten sposób Bóg zazwyczaj mówi słowo, omijając umysł osoby, która mówi. Jest to również prorokowanie.

MASZ PYTANIE?


Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego

Czym są dary Ducha Świętego?

Czytaj więcej
Modlitwa Językami

Modlitwa Językami

Na czym polega modlitwa językami?

Czytaj więcej
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego w Biblii

Czytaj więcej
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Czy na pewno zaczęło się to w XX w.?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym ≠ Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie?

Czytaj więcej
Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym

Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym?

Jak się ochrzcić w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Wylanie Ducha Świętego objawy

Wylanie Ducha Świętego - Objawy

Czym się objawia chrzest Duchem Świętym?

Czytaj więcej
Chrzest Duchem Świętym a Bierzmowanie

Chrzest Duchem Świętym Modlitwa

Modlitwa o chrzest w Duchu Świętym?

Czytaj więcej
Duch Święty w Biblii - Kim jest?

Kim jest Duch Święty?

Kim jest Duch Święty wg. Biblii?

Czytaj więcej